Když lpíš na výsledcích, tak ve své práci, podnikání, studiu či sportu skáčeš, jak zajíc na poli. Ženeš se a kličkuješ, jen a jen získat ten nejlépe rostlý šťavnatý kus jetele. 

Dochází ti, co ti cestou utíká?

Je to vlastní proces bytí tady a teď, ve kterém si užíváš přítomný okamžik.       #TADY&TED

Říkáš si: Vždyť ale výsledek to je oč tu běží. Nebo ne? “ 

Mám pro tebe otázku:

„Kdy jsi výsledku dosáhl díky pohodovým a klidným kroků s úsměvem a radostí?   

Vzpomínáš si?

 

Teď si v duchu říkáš si: Možná by se něco našlo…

… nebo se jednalo o stresový závod, přímo kličkovanou, vždyť to znáš. 

Co si pod procesem bytí tady a teď můžeš představit?

V případě našeho imaginárního polního zajíce, to jsou jednotlivé malinké poskoky a rozhlížení se kolem sebe které

mohou znamenat například:

  • vnímání svých rozhodnutí,
  • uvědomění si, co tě v životě baví
  • jaký sen si chceš splnit i mnoho dalšího v přítomnosti

Součástí všeho je i učení se naslouchat sám sobě, co právě v daném úseku cesty potřebuješ. Ale hlavně je to o

uvědomění si přítomného okamžiku se vším, co v něm skrývá a následné schopnosti rozlišit, co je skutečně mé a co

není. Což ti ve výsledku umožní vidět, slyšet, cítit i vnímat, co potřebuješ na všech úrovních.

 

Všestranná sportovkyně Veronika radí vyslyšet vnitřní volání po změně a upravit kroky tak, aby tě cesta více

naplňovala. Prožívat úspěch, ať už pro tebe znamená cokoli, protože výsledky se dostaví vždy, ať chceš nebo ne.

Dan Millman v jedné ze svých knih napsal:To cesta nám přináší štěstí, ne cíl.

Veronika po roční cestě koučování teď žije život více dle svých představ.

Ne vždy to tak u ní bylo. O tom jak dokázala přepsat svůj životní i sportovní scénář, kde se snažila každý zápas

neudělat chybu a úzkostlivě dbala na dokonalost, si můžeš poslechnout kliknutím níže.

 

Talkshow Hvězdy září #7 Jak nelpět na výsledcích s Veronikou Chocholouškovou.

jak-nelpet na výsledcích talkshow hvezdy zarí