Zásady ochrany osobních údajů

platné od 1. 12. 2020

Jsem rád, že jsi navštívil/a můj web. Beru ochranu Tvých soukromých údajů vážně a chtěl bych, abys se při návštěvě mých stránek cítil/a dobře. Ochrana Tvého soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitá a při obchodních procesech na ni kladu důraz. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek (www.ondrejprucha.cz), zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů)

BEZPEČNOST

Ondřej Průcha přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Mé bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

PRÁVO NA INFORMACE

Na požádání Ti Ondřej Průcha podle možností obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Tobě zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máš otázky týkající se zpracování Tvých osobních údajů, můžeš je směřovat na e-mail kouc@ondrejprucha.cz, kde jsem Ti k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů, nebo stížností.

Prohlašuji, že jako správce Tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat Tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním Ti a budu Tě podporovat v uplatňování a plnění Tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

KODEX OCHRANY ÚDAJŮ

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíš mé webové stránky, zaznamenají mé webové servery standardním způsobem IP adresu, která Ti byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které můj web navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytneš z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na některé z mých stránek souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Ondřej Průcha používá Tvé osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mí spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z mé strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Pracuji jen s údaji a kontakty, které mi daly souhlas. Chci vaše údaje použít k tomu, abych Tě mohl informovat o mých produktech a službách, případně zjistit Tvůj názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud bys s nimi nesouhlasil/a, můžeš mi to kdykoliv oznámit, abych mohl údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžeš kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Ondřej Průcha používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na Tvém počítači.

Používání cookies můžeš deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš ze své vůle, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování služeb, plnění smlouvy

Tvé osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy

(např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží, služeb atd.)

  • vedení účetnictví

Jsi-li zákazník, Tvé osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  • marketing – zasílání newsletterů

Tvé osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jsi-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Tě mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejsi naším zákazníkem, zasílám Ti newslettery jen na základě Tvého souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  • pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Tvého souhlasu Ti můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

  • fotografická dokumentace – živé akce

Tvé osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K Tvým osobním údajům mají přístup mí spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe, než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Mailchimp (e-maily), Simple Shop (objednávky), platební brána GO Pay, WordPress (obsahová část webu), Trello, Facebook, Google. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Ti, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

TVÁ PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj mě prostřednictvím e-mailu: kouc@ondrejprucha.cz. Máš právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžeš kdykoliv vyzvat a já Ti doložím ve lhůtě 30dní, jaké Tvé osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u Tebe něco změní, nebo zjistíš, že Tvé osobní údaje jsou neaktuální, nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám Tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat, nebo pokud jsi vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžeš rozsah osobních údajů, nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezuješ účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud bys chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Tvé informace dodám ve strojově čitelné podobě. K tomu potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažu veškeré Tvé osobní údaje od sebe, ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Tě budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máš pocit, že s Tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Ti zasílám, jsi-li náš zákazník na základě Tvého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejsi, posílám Ti je jen na základě Tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Ochrana

Kancelář

Otevírám průchody po celém světě z Miami
i z Božejova

Spojme se

Získejte přístup k novinkám & zdrojům ZDARMA